fbpx
My Cart
0,00
My Cart
0,00
Poznaj nasze Warunki i Zasady e-sklepu
Sklep z Miodami
Sklep Wilderness Valley działający pod adresem internetowym www.wildernessvalley.pl obsługiwany jest przez Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Głubczycka 11 nr lok. 1, 02-417 Warszawa , NIP 522-280-57-93, REGON 140478291, KRS 0000293247, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kontakt odbywa się poprzez: adres poczty elektronicznej sklepu: miody@wildernessvalley.pl lub telefonicznie pod numerem: +48501030933.
Warunki i zasady sklepu online www.wildernessvalley.pl obowiązujący od 07.01.2021 roku.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin
Realizacja sprzedaży przez www.wildernessvalley.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu.

1.2. Wymagania techniczne
Do korzystania z usług www.wildernessvalley.pl niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz numer telefonu kontaktowego. Konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu muszą być własnością Klienta rejestrującego się w serwisie www.wildernessvalley.pl. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu “cookie” oraz włączoną obsługę JavaScript. Szczegóły znajdują się na stronie sklepu w Polityce prywatności i cookies.

2. Zakupy w Wildernessvalley.pl

2.1. Działalność
Wildernessvalley.pl  prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet i telefonicznej. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowe Wildernessvalley.pl  oraz telefonicznie pod numerem +48501030933.

2.2. Obszar działania
Usługi oferowane przez Wildernessvalley.pl dostępne są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwość realizacji zamówienia jest określana na podstawie deklarowanego miejsca dostawy.

2.3. Kupujący
Z oferty Wildernessvalley.pl mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną. W celu korzystania z oferty Wildernessvalley.pl nie ma konieczności rejestracji konta Klienta w serwisie Wildernessvalley.pl. W przypadku założenia indywidualnego Konta przypisanego do adresu e-mail Klient może je usunąć w dowolnym momencie korzystając z opcji „Usuń konto” w ustawieniach profilu w sekcji „Moje dane” lub kontaktując się ze sklepem: (e-mail: miody@wildernessvalley.pl, tel: +48501030933).

2.4. Informacje o produktach

2.4.1 Zamieszczone na stronach internetowych Wildernessvalley.pl informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, wartość odżywcza, informacja o alergenach, masa netto itp. pochodzą od producenta produktów. Wildernessvalley.pl dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne. Przed użyciem produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.

2.4.2 Wildernessvalley.pl informuje na stronie internetowej o datach ważności produktów aktualnie dostępnych we Wildernessvalley.pl. Daty ważności produktów faktycznie dostarczonych mogą różnić się od tych wyświetlanych na stronie w związku z rotacją produktów w magazynie.

2.5. Ceny towarów
Ceny towarów oraz koszty dostawy widoczne na stronie internetowej Wildernessvalley.pl są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich.

2.6. Upusty, promocje i bony zakupowe

2.6.1 Rabat z tytułu wystawionego przez Wildernessvalley.pl bonu zakupowego nie łączy się z programami rabatowymi i innymi promocjami.

2.6.2 Upusty specjalne nie mogą być łączone z programami rabatowymi i innymi promocjami.

2.6.3 Ze względu na różnice matematyczne wynikające z przelicznika upustów w stosunku do cen netto i brutto, wartość zrealizowanego upustu może być różna od przyznanej wartości upustu maksymalnie o 0,3% (trzy dziesiąte procenta).

2.6.4 Wildernessvalley.pl przewiduje możliwość wprowadzenia programów przewidujących dodatkowe korzyści dla Klientów. Zasady uczestnictwa w takich programach określać będzie każdorazowo odrębny regulamin.

2.6.5 Klientom, którzy wyrazili na to zgodę, Wildernessvalley.pl może oferować promocje lub dołączać do zamówień próbki towarów.

2.7. Zamówienie
Zamówienie rozumiane jest jako akceptacja przez klienta oferty Wildernessvalley.pl  przy wykorzystaniu mechanizmów sklepu Wildernessvalley.pl, poprzedzone akceptacją wyboru towarów oraz wyborem formy płatności zgodnie z punktem 3.1.

2.8. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca
Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta w siedzibie Organic Farma Zdrowia S.A. Wildernessvalley.pl wysyła Klientowi potwierdzenie zamawianych produktów wraz z wykazem zamawianych produktów i przydzielonym indywidualnym numerem zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta.

2.9. Dostawa, koszty dostawy.

2.9.1 Koszt dostawy określony jest każdorazowo w procesie składania zamówienia.
W zależności od deklarowanego miejsca lub sposobu dostawa może być wykonana za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx działającej na zlecenie Wildernessvalley.pl, lub też za pośrednictwem Paczkomatu InPost. W przypadku wyboru Paczkomatu InPost, adresem dostawy jest adres Paczkomat InPost wybranego przez Klienta przy składaniu zamówienia.

2.9.2 Wszelkie informacje o obowiązujących kosztach znajdują się na stronie sklepu.

2.9.3 Wildernessvalley.pl nie pobiera opłatę z tytułu pakowania towarów objętych zamówieniem.

2.9.4 Ograniczenie ilościowe i braki towarowe
Wildernessvalley.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczenia ilościowego w zakupie niektórych towarów lub uzależnienia ich od wartości zamówienia Klienta. O ewentualnych ograniczeniach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia.

3. Zamówienie klienta

3.1. Składanie i akceptacja zamówienia
Zamówienie składa za pośrednictwem strony internetowej www.wildernessvalley.pl  lub telefonicznie pod numerem +48501030933, wybierając z oferty znajdującej się produkty oferowane do sprzedaży. Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po określeniu ilości produktu i kliknięciu przycisku “Do koszyka”.

3.2. Przyjęcie zamówienia
Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji Klienta. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało m.in.: numer zamówienia, listę zamawianych produktów, formę płatności, adres dostawy, wartość zamówienia wraz z ewentualnymi kosztami dostawy.

Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku istotnej wartości zamówienia lub gdy zamówienie obejmuje dużą liczbę danego produktu, istotnie odbiegającą od liczby, jakie zazwyczaj są przedmiotem zamówień, w przypadku istnienia podejrzenia podania przez osobę składającą zamówienie nieprawdziwych danych) uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.

3.3. Możliwość zmiany zamówienia
W związku z faktem, że wszystkie zamówienia składane przez Klientów przetwarzane są w określonych porach przez system informatyczny Wildernessvalley.pl, Klient może mieć możliwość wprowadzenia zmian w swoim zamówieniu odpowiednio wcześniej, kontaktując się ze telefonicznie ze sklepem +48501030933 .

3.4. Możliwość anulowania zamówienia
W związku z faktem, że wszystkie zamówienia składane przez Klientów przetwarzane są w określonych porach przez system informatyczny Wildernessvalley.pl Klient może mieć także możliwość anulowania zamówienia odpowiednio wcześniej, kontaktując się ze telefonicznie ze sklepem +48501030933.

3.5. Prawo odstąpienia od umowy

3.5.1 Klient przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.) przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres: Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Głubczycka 11 nr lok. 1, 02-417 Warszawa; w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w przypadku towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3.5.3 W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem.

3.5.4 W terminie 14 dni po otrzymaniu przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej należności.

3.5.5 Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

3.6. Termin realizacji dostawy

3.6.1 Termin realizacji dostawy uzależniony jest od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy.

3.6.2 Dostępne terminy dostaw dla danego zamówienia określone są każdorazowo w procesie akceptacji tego zamówienia.

3.7. Dni wolne

3.7.1 Wildernessvalley.pl nie realizuje zamówień w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy.

3.7.2 Wildernessvalley.pl zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie można zarezerwować terminu dostawy.

3.8. Miejsce i termin dostarczenia zakupów

3.8.1 W zależności od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres przez firmę kurierską- najpóźniej trzeciego dnia roboczego od momentu oddania zamówienia do realizacji przez Wildernessvalley.pl.

3.8.2 Termin dostawy określony w procesie akceptacji zamówienia jest wyrazem preferencji Klienta. Wildernessvalley.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wybranym przez Klienta terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.

3.9. Odmowa realizacji zamówienia

3.9.1 Wildernessvalley.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

3.9.1.1 Istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Klienta (dotyczy to w szczególności przypadków istnienia podejrzenia, że dane zamówienia składane są przez tę samą osobę przy pomocy różnych kont.

3.9.1.2 Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Wildernessvalley.pl za wymagające potwierdzenia zgodnie z pkt. 3.2 powyżej.

3.9.1.3 Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.

3.9.1.4 Zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych.

3.9.2.1 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość limitowania sprzedaży dla Klienta. Warunek ten dotyczy produktów w promocji. O ewentualnych limitach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia.

3.9.2.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania sprzedaży dla Klienta ze względu na aktualny stan magazynowy produktów będących w ofercie. O ewentualnych limitach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia.

3.10. Paragon, Faktura
Do zamówienia każdorazowo dołączany jest paragon. Podczas składania zamówienia Klient ma możliwość zgłoszenia prośby o wystawienie faktury VAT. Faktura VAT obejmująca dostarczane pozycje zamówienia. Klient upoważnia Organic Farma Zdrowia S.A. do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. W przypadku braku informacji o chęci otrzymania faktury VAT domyślnie do zrealizowanego zamówienia dołączony zostanie paragon.

4. Płatności

4.1. Sposoby płatności
Klient Wildernessvalley.pl dokonuje płatności za zakupy w sposób określony na stronie internetowej Sklepu w procesie akceptacji zamówienia. Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:
4.1.1 za zakupy realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej;

 • gotówką przy odbiorze
 • płatność kartą online PayU
 • płatność przelewem online PayU
 • płatność przelewem z odroczonym terminem płatności (dla klientów firmowych stałe współpracujących).ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.
  Adres: ul. Głubczycka 11 lok. 1,
  02-417 Warszawa
  Raiffeisen Bank Polska S.A. 11 1750 0009 0000 0000 2266 2783

4.1.2 za zakupy realizowane za pośrednictwem Paczkomatów InPost;

 • płatność kartą online PayU
 • płatność przelewem online PayU
 • płatność przelewem z odroczonym terminem płatności (dla klientów firmowych stałe współpracujących).ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.
  Adres: ul. Głubczycka 11 lok. 1,
  02-417 Warszawa
  Raiffeisen Bank Polska S.A. 11 1750 0009 0000 0000 2266 2783

4.2. Wildernessvalley.pl nie ponosi odpowiedzialności za przelewy dokonywane na rzecz Organic Farma Zdrowia S.A. wykonane na numer rachunku nie będący własnością Organic Farma Zdrowia S.A.

5. Dostawca firmy kurierskiej:

5.1. Dostawca może wydać przesyłkę osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta.

5.1. Wildernessvalley.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie zamówienia do rąk własnych Klienta.

5.2. Nieobecność Klienta
Składając zamówienie Klient – zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu – dokonuje wyboru miejsca dostawy oraz wybiera termin dostawy. W konsekwencji, Klient winien być obecny we wskazanym przez siebie miejscu i wybranym czasie dostawy, a w razie wyboru dostawy za pośrednictwem Paczkomatu InPost Klient winien odebrać zamówione towarowy w wybranym przy zamówieniu oknie czasowym. W razie nieobecności Klienta lub nieodebrania przez Klienta zamówienia z Paczkomatu InPost zastosowanie mieć będą poniższe zasady.

5.2.1 W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy, pracownik firmy kurierskiej pozostawi awizo.

5.2.2 Kurier podejmie 3 dodatkowe próby dostarczenia przesyłki w kolejnych dniach roboczych, po czym zostanie ona odesłana do Wildernessvalley.pl.

5.2.3 Wildernessvalley.pl nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta.

5.2.4 Wildernessvalley.pl spróbuje wysłać przesyłkę ponownie po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie zamówienia. W takim wypadku Klient musi liczyć się z poniesieniem dodatkowej opłaty za powtórną wysyłkę z przyczyn leżących po stronie Klienta.

5.2.5 Odpowiedzialności za działania pracownika firmy kurierskiej przy doręczeniu przez niego zamówienia Klientowi ponosi firma kurierska.

6. Reklamacje i zwroty

6.1. W razie niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym dostawcę i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał.

6.2. W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą fabryczną, Klient zobowiązany jest skontaktować się ze Sklepem Wildernessvalley.pl po czym może odesłać otrzymany towar i żądać zwrotu należności za niego.

6.3. W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę w terminie 1 dnia od otwarcia opakowania. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem Wildernessvalley.pl.

6.4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej przekazania do Sklepu Wildernessvalley.pl, drogą mailową na adres miody@wildernessvalley.pl. Pisemna informacja o wyniku zostanie wysłana na adres e-mail bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

6.5. Wildernessvalley.pl zwraca Klientowi należność za odesłany lub reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

6.6. Wildernessvalley.pl nie przyjmuje żadnych zwrotów przesyłanych za pobraniem.

6.7. Wildernessvalley.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, jeżeli jakość ta uległa pogorszeniu już po dostarczeniu produktów Klientowi i z przyczyn leżących po stronie Klienta.

6.8. Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej Wildernessvalley.pl nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji

Klient korzystający z usług Wildernessvalley.pl ma zakaz podawania nieprawdziwych danych. Wildernessvalley.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w takim przypadku.

7.2. Dostarczenie wiadomości e-mail
Wildernessvalley.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.

7.3. Refundacje
W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta, lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, Wildernessvalley.pl dokona pełnego zwrotu wpłaconej kwoty na konto, z którego dokonano płatności. Klientowi nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia z tym związane.

7.4. Zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym
Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zm.) klient zobowiązany jest do nie dostarczania danych o charakterze bezprawnym.

7.5. Zmiana regulaminu
Wildernessvalley.pl zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie www.wildernessvalley.pl

7.6. Spory
Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

7.7. Badanie satysfakcji Klienta
Po dostarczeniu Towarów Klientowi Wildernessvalley.pl, w ramach realizacji umowy z Klientem, jest upoważnione przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient nie jest zobowiązany do wypełnienia takiej ankiety.

8. Wildernessvalley.pl – zastrzeżenia prawne

8.1. Wszelkie prawa do Strony Wildernessvalley.pl, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.

8.2. Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na Stronie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.

8.3. Z elementów Strony można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. Zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późniejszymi zmianami).

8.4. Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Organic Farma Zdrowia S.A., kopiowanie, modyfikowanie w jakiejkolwiek sposób Strony w całości lub w części.

9. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie tekstu umowy

9.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie ogólnych warunków (regulaminu sprzedaży) następuje przez serwis internetowy Wildernessvalley.pl w dedykowanej sekcji strony sklepu Warunki i Zasady.

9.3. Wcześniejsze zamówienia Klient, który założył konto w sklepie może zobaczyć po zalogowaniu się do dedykowanie sekcji „Moje konto” sklepu Wildernessvalley.pl i przejściu do zakładki „Moje zamówienia”.

10. Dane osobowe

10.1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy rejestracji konta lub złożeniu zamówienia (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) jest Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Głubczycka 11 nr lok. 1, 02-417 Warszawa.

10.2. Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe podane przez Klienta przy rejestracji konta przechowywane są przez cały okres posiadania tego konta w serwisie Wildernessvalley.pl dla celów realizacji i obsługi zamówień (w tym: realizowanie ankiet satysfakcji, rozpatrywanie reklamacji) zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych, do czasu wycofania zgód (Klient może je wycofać w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, które polega na automatycznym dopasowywaniu oferty do profilu Klienta (bazując na historii zakupowej, oglądanych produktach itp.)

Odbiorcą danych osobowych są podmioty świadczące dla Wildernessvalley.pl usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne oraz dostawcy zamówień złożonych przez Klienta w sklepie internetowym.

Dane osobowe zostaną zanonimizowane w momencie usunięcia konta w serwisie Wildernessvalley.pl, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia zamówień oraz informacja o wyrażonych zgodach, które będą przechowywane przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania reklamacji oraz komunikacji marketingowej, chyba że zostanie wyrażony sprzeciw wobec przetwarzania ich.

W razie dodatkowych pytań należy skontaktować się z Inspektorem Danych osobowych.

Szczegóły przetwarzania danych znajdują się na stronie sklepu w Polityce Prywatności.

10.3. Wgląd do danych osobowych
Klient może w każdym czasie domagać się wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub zaprzestania ich przetwarzania.

11. Zgody

11.1. Wyrażanie zgód
Wszystkie zgody są dobrowolne.  Każdą ze zgód Klient może wyrazić na etapie zakładania konta w serwisie Wildernessvalley.pl, jak i później, w ustawieniach swojego profilu.

Każda z wyrażonych uprzednio zgód może być wycofana przez Klienta w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem), np. w sekcji konta profilowego „Moje konto” lub poprzez kontakt telefoniczny ze sklepem +48501030933.

Po usunięciu konta zgody będą przetwarzane w celach komunikacji marketingowej przez okres 3 kolejnych lat od momentu usunięcia konta, chyba że Klient wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania ich (szczegóły znajdują się na stronie sklepu w Polityce Prywatności).

11.2. Treści zgód
Klient może w dowolnym momencie dobrowolnie wyrazić lub wycofać zgody (zgodnie ze szczegółami w pkt. 11.1):

11.2.1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. adresu e-mail, przez Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Głubczycka 11 nr lok. 1, 02-417 Warszawa w celu kierowania do mnie marketingu bezpośredniego, tj. newslettera, informacji handlowych oraz kuponów rabatowych.

11.2.2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. numeru telefonu, przez Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Głubczycka 11 nr lok. 1, 02-417 Warszawa w celu kierowania do mnie treści marketingowych, informacji handlowych oraz kuponów rabatowych.

11.2.3. Wyrażam zgodę na wykonywanie marketingu bezpośredniego przez Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Głubczycka 11 nr lok. 1, 02-417 Warszawa, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Powyższe zgody wchodzą w życie w momencie ich wyrażenia i tak samo tracą ważność w chwili wycofania ich przez Klienta.

Masz pytanie?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI